НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України

Economy and forecasting 2019; 2:5-18https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.005


АНОТАЦІЯ ▼

Відповідно до усталеного підходу надмірна дебіторська заборгованість є проявом кризового стану розрахунків між підприємствами, фундаментальною причиною якого є дефіцит ліквідності та капіталу в економіці. Заморожування ліквідного капіталу у дебіторській заборгованості уповільнює кругообіг капіталу, генерує системні ризики та негативно впливає на інвестиційну активність підприємств. У статті надмірна дебіторська заборгованість визначається як перевищення частки дебіторської заборгованості в активах над її нормальним, властивим усталеній для певної країни моделі фінансування бізнесу з урахуванням секторальної специфіки. Аналізуються причини і наслідки аномально високих обсягів дебіторської заборгованості в Україні. Серед причин надмірної дебіторської заборгованості в активах підприємств в Україні – низька платіжна дисципліна, труднощі зі стягнення боргів, проявами чого є значна частка простроченої та безнадійної заборгованості. Акцентується увага на уповільненні термінів розрахунків і зростанні тягаря дебіторської заборгованості у країні. Декомпозиція агрегованої дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги за ознаками розміру підприємств показала зміщення тягаря неплатежів у сектори малого та середнього бізнесу, проявом чого є подовження термінів її погашення. Водночас понад половину дебіторської заборгованості підприємств в Україні припадає на прямо не пов'язану із веденням основної діяльності іншу дебіторську заборгованість, що є одним із проявів фінансіалізації бізнесу. Порівняно із зарубіжними країнами зазначена частка в Україні є аномально високою, що пов'язано із активним застосуванням підприємствами схем залучення тіньового позичкового капіталу, включаючи відмивання «брудних» коштів та вливання капіталу з офшорів для підтримки ліквідності бізнесу. Вирішення проблеми надмірної дебіторської заборгованості вимагає подолання існуючого дефіциту ліквідності в Україні, розширення пропозиції грошей на основі поступового зниження боргової залежності держави та відновлення довіри бізнесу до банківської системи України.
Публікацію підготовлено за виконання планової теми відділу фінансів реального сектора "Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій" (№ держреєстрації 0118U006088).

Ключові слова: корпоративні фінанси, дебіторська заборгованість, моне¬тарна політика, фінансова система, ліквідність


Стаття англійською мовою (cтор. 5 - 18) ЗавантажитиЗавантажень : 586

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼