НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України

Economy and forecasting 2019; 2:5-18https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.005


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 5 - 18) ЗавантажитиЗавантажень : 502

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Грицай О., Станасюк Н. Управління дебіторською заборгованістю підприємства в контексті її обліково-аналітичного забезпечення. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 825–832. URL: economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/125.pdf
2. Бєлозерцев В. Фактори впливу на динаміку та якість дебіторської заборгованості підприємства: теоретичний аспект. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 4(5). С. 4–10. doi: doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47179
3. Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення: моногр. / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка; НАН України, ДУ "Інститут екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2014. С. 265.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
5. Щодо застосування нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку. Лист 09.12.2003 N 31-04200-30-5/7021 / Міністерство фінансів України. URL: consultant.parus.ua/?doc=022MZ5855C
6. EOS Survey, European Payment Practices. URL: www.eos-solutions.com/publications.html
7. Atradius Payment Practices Barometer. URL: group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-western-europe-2018.html
8. Western Europe: an increase in past due B2B invoices. URL: group.atradius.com/publications/payment-practices-barometer-western-europe-2018.html
9. Nikolić I., Jaćimović S. Original Scientific Paper Analysis: Collection of receivables: Serbia vs Europe. URL: www.researchgate.net/publication/321529375_Analysis_Collection_of_receivables_Serbia_vs_Europe/download
10. Гончарук А. Платёжный кризис в экономике Украины: анализ причин и стратегия преодоления. Одесса: Астропринт, 2000. 148 с.
11. Зимовець В.В. Соціально-економічна ситуація на окупованих територіях. Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Київ: Центр Разумкова, 2019. 144 с. С. 43–51.
12. «Укрлендфармінг» зазнав сильного удару, але зараз істотно відновив втрачений обсяг. URL: gottstat.com/news/ukrlendfarming-zaznav-silnogo-udaru-ale-zaraz-istotno-7577360.html
13. Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету. URL: www.epravda.com.ua/news/2018/03/16/635036
14. World Bank. Resolving Insolvency. URL: www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
15. Бєлозерцев В., Гуня В. Розробка механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства: концептуальний підхід. Економіст. 2014. № 3. С. 57–60. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_3_16
16. Державна політика стабілізації фінансів підприємств: моногр. Київ: Ін-т екон. та прогнозув, 2011. 452 с.
17. Ізмайлова Н. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості: макроекономічний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2011. Спецвипуск 33. Ч. 1. С. 116–122. URL: dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4546
18. Rabinovich J. The financialisation of the nonfinancial corporation. A critique to the financial rentieralization hypothesis. 2018. P. 18. doi: doi.org/10.1111/meca.12251
19. Różański J., Kopczyński P. The influence of the recent financial crisis on the financial situation of Polish listed companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse". 2017. Vol. 13. No. 4. P. 110–126. doi: doi.org/10.1515/fiqf-2016-0040
20. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2017 року. URL: www.ukrstat.gov.ua
21. Malatesta F., Masciantonio S. and Zaghini A. The Shadow Banking System in the Euro Area: Definitions, Key Features and the Funding of Firms. doi: doi.org/10.1007/s40797-016-0032-0
22. Julan Du, Chang Li, Yongqin Wang. Shadow Banking Activities in Non-financial firms: Evidence from China. P. 107. doi: doi.org/10.1016/j.chieco.2016.09.001
23. Socha B., Urban D. The Financialization of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange – the Sector Analysis. doi: doi.org/10.17951/h.2018.52.4.93-102
24. Ребрик Ю., Павлюченко М. Діагностика фінансового потенціалу підприємств на основі застосування оптимізаційної моделі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 2018. Вип. 21. С. 380.