НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШИШКОВ Станіслав Євгенійович

Структурно-функціональні деформації фондового ринку в Україні: макро- і мікровиміри

Economy and forecasting 2019; 2:19-65https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.019


АНОТАЦІЯ ▼

Висвітлено фактори класифікації емітентів та їх цінних паперів (форми обігу та допуску до торгів, лістингу, публічності, виду пропозиції, ліквідності, об'єктивності ціноутворення) в контексті визначення причин обмеженості інструментарію на регульованому ринку України та ознак його непривабливості для емітентів та інвесторів. Визначено особливості формування та структури інвестиційних портфелів фінансових інститутів та інших інвесторів (порівняно з міжнародними чинниками) та складнощі оцінки й диверсифікації активів. Виявлено, що різке скорочення кола емітентів та фінансових посередників (через мінливе законодавство, підвищення регуляторних вимог та суперечливе правозастосування) призвело до скорочення ліквідності, зменшення конкуренції, зростання трансакційних витрат та не сприяло розвитку ринку, його інфраструктури, об'єктивності ціноутворення. Акцентовано увагу на умовності ринкових бенчмарків (біржових індексів акцій, сукупної капіталізації) в Україні через обмеженість фінансового інструментарію, відсутність публічних компаній, мізерну ліквідність, високу волатильність та штучність цінових орієнтирів. Визначено ознаки неліквідності регульованого фондового ринку України порівняно зі світовими торговельними майданчиками (насамперед щодо акцій), а також причини нерегулярності торгів, переважно адресний характер укладення угод, відсутність активного ринку та дійсних цін (зокрема через незадовільне регулювання біржового ціноутворення). Проте варто підкреслити значну роль державних облігацій, які відрізняються від інших цінних паперів в Україні підвищеною ліквідністю, значним попитом інвесторів, більшою прогнозованістю та адекватністю цін, що є достатньо очікуваним чинником для нерозвиненого фондового ринку. З'ясовано особливості та проблеми ціноутворення на нерозвиненому фондовому ринку, що значно ускладнюють завдання протидії зловживанням ринку, зокрема через тотальну неліквідність, відсутність чи суперечливість у імплементації міжнародної практики, суб'єктивність існуючих регуляторних критеріїв щодо виявлення маніпулювання.

Ключові слова: фондовий ринок, фондова біржа, обсяг торгів, цінні папери, ціноутворення, маніпулювання, зловживання ринком, публічна компанія, публічна пропозиція, лістинг, squeeze-out


Стаття англійською мовою (cтор. 19 - 65) ЗавантажитиЗавантажень : 497

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼