НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


НАЗУКОВА Наталія Миколаївна 1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інвестування у ранній розвиток дітей у контексті реформування фінансування освіти в Україні

Economy and forecasting 2019; 2:66-84https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.066


АНОТАЦІЯ ▼

Реалізація концепції інвестування у ранній розвиток дітей має на меті вирішення стратегічно важливих завдань: боротьби з бідністю, вирівнювання доходів, вирішення проблем демографічного старіння населення, забезпечення фіскальної стійкості, стимулювання економічного зростання. Найвагомішим компонентом інвестування у ранній розвиток дітей є дошкільна освіта, що включає догляд за дітьми і програми раннього розвитку та дошкільну підготовку. На основі узагальнення досвіду розвинених країн щодо фінансування дошкільної освіти з'ясовано основні підходи до реалізації схем державного та приватного фінансування програм догляду за дітьми і раннього розвитку та дошкільної підготовки. Незважаючи на високий рівень державного фінансування дошкільної освіти в Україні у відсотковому вираженні до ВВП, показник фінансування на одного вихованця дошкільних закладів освіти є низьким. Проведений порівняльний аналіз фінансового забезпечення заходів по догляду за дітьми, програм раннього розвитку і дошкільної підготовки у різних країнах засвідчив спадну динаміку показників фінансування в Україні на тлі підвищення відповідних значень у сусідніх з Україною країнах – членах ЄС. Якщо тенденція збережеться – на Україну чекає відставання показників суспільної віддачі від дошкільної освіти, зокрема порівняно з іншими європейськими країнами. Автором обґрунтовано застосування в Україні заходів, спрямованих на підтримку ліцензованих приватних закладів дошкільної освіти: спрощення процедур започаткування освітньої діяльності, державну участь у фінансуванні ліцензованих закладів освіти та застосування інноваційних схем фінансування освіти на засадах державно-приватного партнерства. Спираючись на новітній досвід розвинених країн, зроблено висновок про доцільність розроблення єдиної програми розвитку сфери раннього дитинства в Україні.

Ключові слова: державне фінансування освіти, інвестиції у ранній розвиток і освіту дітей, продуктивні державні видатки, державна підтримка сімей з дітьми


Стаття англійською мовою (cтор. 66 - 84) ЗавантажитиЗавантажень : 571

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼