НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ФРОЛОВА Наталія Борисівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Податкові преференції для сімей з дітьми

Economy and forecasting 2019; 2:85-98https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.085


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 85 - 98) ЗавантажитиЗавантажень : 597

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України: монографія / за заг. ред. Л.Л. Тарангул; Нац. ун-тет ДПС України. Ірпінь, Київ: Фенікс, 2012. 532 с.
2. OECD Family Database: Income inequality and the income position of different household types / OECD; Social Policy Division; Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. URL: www.oecd.org/els/soc/CO_2_1_Income_inequality_by_household_type.pdf
3. Лютий І.О., Іванюк В.Е. Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації. Фінанси України. 2019. № 1. C. 30–49. doi: doi.org/10.33763/finukr2019.01.030
4. Коломієць О.О. Монобатьківські сім'ї: соціальний захист і самозабезпечення. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4. С. 148–156.
5. Крисоватий А.І., Василевська Г.В. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 258 с.
6. Юрій С.І., Кізима Т.О. Оподаткування доходів сім'ї: сутність та необхідність запровадження в Україні. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 165–171. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_3_22
7. Kleven Henrik Jacobsen. How Can Scandinavians Tax So Much? Journal of Economic Perspectives. 2014. № 28(4). Р. 77–98. doi: doi.org/10.1257/jep.28.4.77
8. Economic Report of the President 2017. URL: www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERP-2017/pdf/ERP-2017.pdf
9. Tax wedge decomposition. OESD.Stat URL: stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=TXWDECOMP&lang=en
10. OECD Taxing Wages 2018. Special feature: Differences in the disposable incomes of households with and without children. P. 33–46. doi: doi.org/10.1787/tax_wages-2018-en
11. Соціальний звіт за 2018 рік / Міністерство соціальної політики України. 2019. 64 с. URL: www.msp.gov.ua/news/17003.html
12. Фролова Н.Б. Податкове навантаження на працю в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2006. Т. 2 (84). № 5. С. 45–50.
13. Family tax reliefs and benefits in the EU / PwC. November 2015. URL: www.pwc.pl/pl/pdf/family-tax-reliefs-and-benefits-in-the-eu.pdf
14. Levy H., Lietz Ch., Sutherland H. Alternative tax-benefit strategies to support children in the European Union. Euromod working paper July 2005. No. EM10/05. 37 p.
15. Wages and labour costs / EUROSTAT Statistic Explained. URL: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs
16. Family tax reliefs and benefits in the EU countries / PwC. 2016. URL: www.pwc.pl/pl/pdf/Profamily_reliefs_2016_PwC_presentation.pdf