НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БЛИЗНЮК Вікторія Валеріївна1, ЮРИК Ярина Іванівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Освітньо-кваліфікаційні диспропорції регіонального ринку праці України

Economy and forecasting 2019; 2:99-118https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.099


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджено освітньо-кваліфікаційні особливості та диспропорції регіонального ринку праці в Україні. Виявлено та узагальнено особливості структурно-динамічних характеристик ринку праці промислового регіону (Запорізька область), професійно-галузевої структури зайнятого та безробітного населення. Диспропорційність професійної освіти в області та попиту на кваліфіковану робочу силу розглянута авторами через нерівномірність розподілу зайнятих за професіями та видами економічної діяльності. Це призвело до перекосів у кількісно-якісній структурі ринку праці та посилення невідповідності рівня кваліфікації потребам роботодавців на рівні зазначеного регіону.
Обґрунтовано висновок про автономність траєкторій розвитку професійної освіти та ринку праці робітничих професій у Запорізькій області, що проявляється у надмірній кваліфікації зайнятого населення цього регіону.
За результатами аналітичних викладок виокремлено та комплексно охарактеризовано професійне "ядро" Запорізької області, що охоплює не менше 80% усіх зайнятих за робітничими професіями, та в його структурі виявлено наймасовіші види занять регіону. Порівняльна характеристика професійного "ядра" із потребою роботодавців та їхніми зарплатними пропозиціями дала можливість виявити "вузькі місця" професійної структури зайнятості в регіоні.
Оскільки підготовка робітничих кадрів згідно з політикою децентралізації є прерогативою місцевої влади, саме на рівні регіонів повинні готуватися робітничі кадри, що забезпечують поповнення професійного "ядра". Доведено, що система підготовки робітничих кадрів у Запорізькій області не спроможна привести підготовку кваліфікованих робітників у відповідність до потреб ринку праці. Особливої важливості у контексті модернізації змісту державної політики у сфері освіти, у т.ч. професійно-технічної, набуває активізація соціального діалогу на регіональному рівні.
Публікацію підготовлено за виконання НДР "Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків" за бюджетною програмою 6541230.

Ключові слова: дисбаланс, попит, пропозиція, робітничі кадри, регіональний ринок праці, Запорізька область


Стаття англійською мовою (cтор. 99 - 118) ЗавантажитиЗавантажень : 451

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼