НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БЛИЗНЮК Вікторія Валеріївна1, ЮРИК Ярина Іванівна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Освітньо-кваліфікаційні диспропорції регіонального ринку праці України

Economy and forecasting 2019; 2:99-118https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.099


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 99 - 118) ЗавантажитиЗавантажень : 452

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Labour market transitions of young women and men in Ukraine / Libanova E., Cymbal A., Lisogor L., Marchenko I., Iarosh O. Geneva, International Labour Office, 2014. 105 р.
2. Lisogor L. European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1(23). Р. 163–172. doi: doi.org/10.15407/dse2015.01.163
3. Shaulska L., Yakymova N. Formation of educational potential of sustainable development. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2015. Vol. 3. № 3. Р. 140–146.
4. Ільїч Л.М. Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв'язання. Демографія та соціальна економіка. 2015. Вип. 3 (25). С. 173–184. doi: doi.org/10.15407/dse2015.03.012
5. Амоша О.І., Шамілева Л.Л. Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення. Вісник економічної науки України. 2016. № 2 (31). С. 3–8.
6. Близнюк В.В., Юрик Я.І. Асиметричність розвитку промислового сегмента ринку праці України. Економіка і прогнозування. 2018. № 4. С. 65–80. doi: doi.org/10.15407/eip2018.04.065
7. Туринський процес 2016. Україна. Регіональний рівень. Аналіз системи професійно-технічної освіти Запорізької області. Проект Європейського Фонду Освіти "Туринський процес 2016-17" / Міністерство освіти і науки України, Європейський Фонд Освіти. Київ: Вік принт, 2016. 81 с.
8. Новікова О.Ф., Гріневська С.М., Шамілева Л.Л. Соціальна орієнтація економіки: механізм державного регулювання. Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009. 220 с.
9. Гринкевич С.С., Лупак Р.Л., Васильків Ю.В. Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України. Бізнес Інформ. 2015. № 7. С. 67–72.
10. Растегаева А.В. Профессионально-квалификационный дисбаланс как фактор прекаризации труда. Вестник Саратовскогого государственного социально-экономического университета. 2017. № 5 (69). URL: cyberleninka.ru/article/n/professionalno-kvalifikatsionnyy-disbalans-kak-faktor-prekarizatsii-truda
11. Polachek S.W. Occupational Self-Selection: a Human Capital Approach to Sex Differences in Occupational Structure. The Review of Economics and Statistics. 1981. No. 63. P. 60–69. doi: doi.org/10.2307/1924218
12. Anker R. Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview. International Labor Review. 1997. No. 136.
13. Freeman, R. The overeducated American. New York: Academic Press, 1976.
14. Hartog J. Over-education and earnings: Where are we, where should we go? Economics of Education Review. 2000. Vol. 19. No 2. Р. 131–47. doi: doi.org/10.1016/S0272-7757(99)00050-3
15. Sloane P.J. Much ado about nothing? What does the over-education literature really tell us? Over-education in Europe / Büchel, F. Et al. (Eds). Edward Elgar, Cheltenham, 2003. Р. 11–48.
16. Leuven E. And Oosterbeek H. Overeducation and mismatch in the labor market. Handbook of the Economics of Education / Hanushek, E.A., Machin, S. and Woessmann, L. (Eds). Vol. 4. Amsterdam: Elsevier, 2011. Р. 283–326. doi: doi.org/10.1016/B978-0-444-53444-6.00003-1
17. Feiler L. Skills needs identification and anticipation policies and practices in the Eastern Partnership Region: Cross-country report. Brussels: European Communities, 2014. 102 р.
18. Skills needs identification and skills matching in South Eastern Europe. European Training Foundation. 2016. URL: www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/52A4B230DF6113F1C125805A005567B3_Skills%20needs%20identification%20and%20matching%20SEE.pdf
19. Онищенко О. Що заважає університетам давати якісну освіту? Дзеркало тижня. Україна. 2018. № 33. URL: dt.ua/EDUCATION/scho-zavazhaye-universitetam-davati-yakisnu-osvitu-287760_.html