НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Методи і моделі прогнозування


МУЛЬСКА Ольга Петрівна1, БАРАНЯК Ігор Євгенович2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
2ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

Прогностична модель формування україно-німецької міграційної системи

Economy and forecasting 2019; 2:119-136https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.119


АНОТАЦІЯ ▼

Викладено результати дослідження міграційної активності населення в рамках україно-німецької міграційної системи (далі – УНМС). Розширення масштабів та урізноманітнення складу міграційних потоків посилюють їх вплив на сучасні демографічні, соціально-економічні та етнокультурні процеси й у країні, що є донором, і в країні, що є реципієнтом. Врахування міграційної компоненти необхідне при формуванні демографічної, соціальної та економічної, зовнішньої та етнокультурної стратегії розвитку країни.
Застосована методика побудови прогностичної моделі розвитку УНМС ґрунтується на алгоритмі, що передбачає три етапи: 1) прогнозування чисельності та структури населення Німеччини та України; 2) прогнозування макроекономічних показників та кон'юнктури ринків праці Німеччини та України; 3) прогнозування обсягів потенційної міграції в рамках УНМС.
На основі прогнозу чисельності населення Німеччини до 2060 р. з урахуванням різноманітних варіантів обсягів імміграції у країні доведено, що значна деформація вікової структури корінного населення внаслідок "гіперстаріння" нації може призвести до демографічного колапсу, що унеможливлює економічне зростання країни через дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів на ринку праці. Наведені аргументи підтвердили гіпотезу про залежність німецької економіки від імміграційних потоків людських ресурсів.
З допомогою побудованої економіко-математичної моделі оцінено ймовірні варіанти подальшого розвитку УНМС на середньострокову (до 2025 р.) та довгострокову (до 2030 р.) перспективи за різних сценаріїв розвитку (еталонного, оптимістичного, тенденційного, песимістичного).
Дослідження показали, що впродовж 2025–2030 рр. в Україні загостриться демографічна та – як наслідок – працересурсна криза, спричинена еміграцією людських ресурсів у молодому та середньому віці в поєднанні з низькими показниками народжуваності. У цьому контексті обґрунтовано доцільність та визначені напрями формування нової міграційної політики з ефектом працезаміщення.

Ключові слова: міграційна активність, міграційна система, потенційна міграція, демографічні зміни, прогнозування міграційних потоків, Україна, Німеччина


Стаття англійською мовою (cтор. 119 - 136) ЗавантажитиЗавантажень : 437

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼