НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Методи і моделі прогнозування


МУЛЬСКА Ольга Петрівна1, БАРАНЯК Ігор Євгенович2

1ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
2ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

Прогностична модель формування україно-німецької міграційної системи

Economy and forecasting 2019; 2:119-136https://doi.org/10.15407/econforecast2019.02.119


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 119 - 136) ЗавантажитиЗавантажень : 438

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Kurier: Bevölkerung: Westeuropa wächst, Osteuropa schrumpft. URL: kurier.at/chronik/weltchronik/bevoelkerung-westeuropa-waechst-osteuropa-schrumpft/400054985
2. Зовнішня трудова міграція населення: монографія / Лібанова Е.М., Позняк О.В., Макарова О.В., Саріогло В.Г., Ткаченко Л.Г. Київ: Український центр соціальних реформ; Державний комітет статистики України, 2009. 120 с.
3. Позняк О.В., Гнатюк Т.О. Державна міграційна політика та її вплив на склад населення. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики / за ред. Е.М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. 380 с. C. 92–108.
4. Саріогло В. Г. «Великі дані» як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи. Статистика України. 2016. № 4. С. 12–19.
5. Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому? Міграція. 2015. URL: migraciya.com.ua/news/migrantworkers/ua-labour-migration-ukraine-what-to-expectinthe-near-future-part-1/
6. Малиновська О. Можливий розвиток трудової міграції за кордон у контексті сучасних подій в Україні. Вісник Пенсійного фонду України. 2015. № 3 (153).
7. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / наук. ред. У.Я. Садова; НАН України, Інститут регіональних досліджень. Львів, 2011. 528 с.
8. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с.
9. Біль М.М. Ретроспективний огляд просторової мобільності населення. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1. С. 66–78. doi: doi.org/10.15407/dse2017.01.066
10. Овчиннікова О.Р. Моделі регіональної міграції населення. Інтелект ХХІ. 2017. № 4. C. 27–32.
11. Романюк М. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України. Регіональна економіка. 2016. № 4. С. 22–30.
12. Геєць В. Особливості взаємозв\'язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України. Економіка України. 2016. № 12. С. 3–21. doi: doi.org/10.15407/eip2016.01.007
13. Близнюк В.В. Особливості трудової мобільності українського ринку праці. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. С. 12–19.
14. Статистичний офіс Німеччини. URL: www-genesis.destatis.de/genesis/online/data
15. Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. Харків, 2016. № 24. С. 109–116.
16. Euronews. 2015. URL: ua.euronews.com/2015/09/07/germany-s-winning-refugee-welcome-formula
17. Позняк О.В., Шевчук П.Є. Демографічні перспективи України до 2060 року. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 1(21). С. 72–84. doi: doi.org/10.15407/dse2014.01.072
18. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
19. Малиновська О. Міграційна політика України: Стан і перспективи розвитку. Аналітична доповідь М1/2014. Київ: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014.