НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

Головний редактор

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – відомий учений-економіст, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

ORCID    

Google Scholar  

Основні напрями наукової діяльності В.М.Гейця пов’язані з макроекономікою, економіко-математичним моделюванням і прогнозуванням економічного розвитку. В ДУ «Інститут економіки та прогнозування» під керівництвом Валерія Михайловича проводяться фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані на розробку проблемних питань розвитку економіки та соціо-гуманітарної сфери України. Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці; економіка та організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; управління економікою.

В.М.Геєць успішно розвиває наукову школу з макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування), фінансів (фінансова безпека, бюджетна і боргова політика), суспільних і соціально-економічних трансформацій.

У працях В.М. Гейця обґрунтовано концептуальні засади державної стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу, що орієнтована на забезпечення стабільного зростання на основі інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, її структурно-технологічного оновлення та інтеграції у світову економіку. Серед наукових інтересів В. Гейця значне місце посідають дослідження інституційних засад взаємодії суспільства, держави та бізнесу та виявлення найбільш ефективних механізмів їхнього впливу на подальшу капіталізацію економіки України і забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Значним внеском у розвиток теорії державного регулювання економіки стали дослідження В.М Гейцем змісту та механізмів державної інноваційної політики та концептуалізація стратегічних пріоритетів політики держави у цій сфері, що є складовими механізму зміцнення державотворчого процесу в сучасному світі, що глобалізується.

В.М.Геєць є головним редактором наукових журналів «Економіка України» та «Економіка і прогнозування», заступником головного редактора журналу «Вісник економічної науки України»; членом наукових, редакційних рад і колегій міжнародних наукових журналів “International Journal of Social Quality” «Белорусский экономический журнал», «Регион: экономика и социология», «Мир перемен», «Общество и экономика», «Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия «Наука и инновации», «Экономическая кибернетика», “International Journal of Social Quality”; наукових журналів «Вісник Інституту економіки та прогнозування», «Вісник економічної науки України», «Економічна теорія», «Наука і правоохорона», «Власність в Україні»; «Науковий вісник Дипломатичної академії України», «Проблеми науки», «Банківська справа», «Математичне моделювання в економіці», «Журналу європейської економіки».